ImageA ImageA

Trusted Third Party

Vanuit Fresh Informationmanagement Center worden onderstaande <ALT>trust diensten aangeboden:

<ENTER>visie
Voorkomen is beter dan genezen. Vaak starten we enthousiast met een project rondom implementatie van ENTERprise informatiesystemen zoals ERP en CRM. De plannen zijn groots en het wordt vooral beter, sneller en simpeler. Vaak blijkt het niet zo simpel te zijn. De verwachtingen zijn vaak te hoog gespannen. Dit in een werkomgeving waar alles onder druk staat. Immers in een gebruikersorganisatie komen activiteiten voor dit project er vaak “effe bij”. 
Intervisie en kwaliteitsmanagement vanaf de start door een third party zijn in onze visie essentieel voor een succesvolle implementatie van grote informatiesystemen (bijv. ERP of CRM) in AGF-ondernemingen. In <ENTER>visie combineren we dan ook een intervisie aanpak met het uitvoeren van audits en out-of-the-box inbreng van markt-, proces-, sector- en ICT-kennis

<CTRL>opinion
Keuzes bij een ICT-project zijn essentieel. Soms liggen er keuzes voor die om de opinie van een derde partij vragen. In de <CTRL>opinion aanpak geven we een second opinion op uw project cq. de keuzes die voor liggen. Maar soms is de keuze niet het probleem, maar gaan projecten gewoon fout. En hoe dan verder? Ook dan is een second opinion op zijn plaats, aangevuld waar nodig met mediation tussen de AGF-ondernemer en leverancier. Met <CTRL>opinion geven we de second opinion, al dan niet bindend, met de intentie te komen tot een succesvol vervolg.  

Wat is < ALT > trust

Informatiemanagement & ICT in de AGF-onderneming is een proces met grote effecten op de onderneming. Keuzes worden gemaakt voor de langere termijn en zijn vaak zeer kostbaar. Denkt u er maar eens aan wat het betekent als u drie dagen na invoering geen facturen kunt maken.

Elke invoering is echter een samenspel tussen leverancier en opdrachtgever waarbij ze elkaar moeten versterken.

Om AGF-ondernemers te helpen bieden we als een Thrusted Third Party hierbij een tweetal diensten. 

Koninklijke Fruitmasters

Begin 2014 is bij Koninklijke Fruitmasters het project gestart voor een invoering van een nieuw ERP voor de gehele organisatie. Van veiling tot fustloods, van verpakken tot koelen, van eigen telersinformatie tot import, van logistiek tot financiën. Voor de eerste fase van het project, de analyse fase, waarin de definitie van het project wordt bepaald is het Fresh Informationmanagement Center gestart met de begeleiding van deze fase middels een <ENTER>visie opdracht. 

René Floor , projectleider EPR Fruitmasters: “We vinden het als projectteam belangrijk gedurende de analyse fase te kunnen spiegelen aan elkaar, Fruitmasters met de Microsoft-AX leverancier EDAN, met een onafhankelijke derde. Dit spiegelen moet leiden tot juiste keuzes voor een efficiënt bedrijfsproces, werkbare functionaliteiten, toekomstgericht gegevensmodel met juiste standaardisatie en gedragen door gebruikers. Ook is voor vernieuwing een stuk out-of-the-box denken met kennis van keten en bedrijfsproces noodzakelijk. Dit naast een stuk intervisie en kwaliteitsmanagement bij een hectisch project als ERP. Immers, voorkomen is beter dan genezen want de winkel is gewoon open.”.