ImageA ImageA

NEWS

Worden ideeën werkelijkheid?

Auteur: Host Account Idas/maandag 23 juni 2014/Categorieën: Innovation, News

Rate dit item:
Geen rating
In de Call 2015 voor het indienen van voorstellen voor Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor Fundamenteel onderzoek, Industrieel onderzoek en Valorisatie via Experimentele ontwikkeling in de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zijn drie nieuwe innovatie projectvoorstel ingediend op het raakvlak van standaardisatie, ICT en AGF. 

BIGt&u: luisteren naar consument en keten

BIGt&u is het resultaat van één van de deelprojecten binnen het PPS programma ‘A Smarter Greenport’ (PPS178) van Tuinbouw Digitaal. 

Sinds een jaar, na de kick off bijeenkomst van de Topsector Tuinbouw op 17 april 2013, hebben de drie betrokken onderzoeksinstellingen DLO, VU en TNO samen met Frug I Com en Floricode én betrokkenen uit de ICT sector (Nederland ICT) nauw samengewerkt aan de voorbereiding van dit projectvoorstel. De betrokken partijen beogen dan ook een zg. cross-over project te realiseren tussen de Topsectoren Tuinbouw en ICT. De potentiele mogelijkheden van Big Data en Open Data voor de tuinbouwsector worden door alle betrokkenen hoog ingeschat. Het creëren van de juiste randvoorwaarden om tot een effectieve en efficiënte toepassing van Big Data te komen in de komende jaren is de kern van dit projectvoorstel. 

Naast de technologische & organisatorische vraagstukken zoals het normeren en standaardiseren van datastromen als ook het realiseren van de governance en de exploitatie van de ‘BIGt&u HORTIKUBUS is de kern het creëren van awareness en betrokkenheid van de tuinbouwpraktijk d.m.v. diverse praktijkpilots over de mogelijkheden van BIG Data voor de Tuinbouw.

Fresh <on-line> Pack

Het Fresh Informationmanagement Center heeft dit voorstel ontwikkeld samen met handel, teelt, detailhandel, verpakkingsleveraniers en online –verswinkels. Het is een Publiek Private Samenwerking c.q onderzoeksprogramma en Innovatiecirkel rond het on-line verkopen van AGF.

Wat is het effect van on-line keten op het product, de verpakking, de voedselveiligheidsaspecten, de keten etc. Vraagt deze markt andere producten, verpakkingen, keten, etc. 

Transparency Made Easy

In dit voorstel wordt gewerkt aan het efficiënt en duurzaam verzamelen en distribueren van de noodzakelijk teelt- en duurzaamheidsinformatie. Hiervoor wordt gekeken welke informatie nodig is, wat geregistreerd moet worden en hoe dit digitaal te delen. Op basis van eerder door GS1 & Frug I Com ontwikkelde Teeltbericht en Labbericht wordt een verbeterde versie ontwikkeld met toevoegingen voor oa. sociale en duurzame teelt. Hierna wordt er een pilot gedaan door twee NL import-ketens voor Costa Ricaanse ananas en meloenen telers en AgriPlace, een platform voor telers. 

Heeft u interesse in een van de projecten te participeren , mee te denken, neemt u dan contact op met H. Schmeitz, Innovatiemakelaar ICT in AGF, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ( Schmeitz@ficenter.nl ) .

Print

Aantal views (2671)/Reacties (0)

Please login or register to post comments.

Fresh ICT Innovations

Ontwikkeling in AGF & ICT die we voor u selecteerden uit de pers:

Het Nieuwe Samenwerken  Telen & Trends, 6-2017 
   
 BIG data  AGF Primeur, 5 - 2014