ImageA ImageA

NEWS

Netwerkbijeenkomst ‘Innovatie door ICT in het MKB’ op 9 en 22 mei.

Auteur: Host Account Idas/dinsdag 15 april 2014/Categorieën: News

Rate dit item:
Geen rating

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Kamer van Koophandel (KvK) organiseren een netwerkbijeenkomst met als thema Big Data en de kansen en uitdagingen daarmee voor het MKB in de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. MKB-bedrijven binnen deze topsector worden uitgenodigd te sparren met het MKB in de ICT, overheid en ICT-onderzoekers om zodoende ideeën uit te wisselen, en gezamenlijke onderzoeksvragen te verkennen. De bijeenkomst zal ook in het teken staan van het huidige innovatie ecosysteem binnen deze sector en mogelijke verbeteringen daarin

Op 9 mei is het thema:

“Big Data in Business to Business relaties en het monitoren en voorspellen van consumentengedrag: nieuwe verdienmodellen en uitdagingen voor de toekomst”.

Hoe kan met data analyses een nieuw verdienmodel worden ontwikkeld? Hoe kunnen bestaande (regionale) netwerken in Nederland samenwerken in de tuinbouw en hoe kan consumentengedrag daarin mee worden opgenomen? Is er mogelijke verbinding te maken tussen het meten in de kas/productieproces (Big Data waar men vaak al over beschikt) en het tot waarde brengen hiervan in relatie tot nieuwe verdien-, business- en samenwerkingsmodellen? Wat is hier voor nodig en hoe kan ICT (onderzoek) dit faciliteren? En hoe kunnen de verschillende vormen van data uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld? Wat is de rol van de overheid hierin? Dit zijn de vragen die aan bod zullen komen tijdens deze dag.

Download de uitnodiging voor de MKB workshop op het gebied van nieuwe verdienmodellen

Op 22 mei is het thema:

“Het ontwikkelen van nieuwe applicaties en diensten door middel van de visualisatie en analyse van data: de kansen en uitdagingen voor de Topsector Agri  & Food”.

Er zal gefocust worden op de mogelijkheden voor de MKB’s om de analyse, visualisatie en gebruik van data te verbeteren om zodoende innovatie binnen het bedrijf maar ook tussen bedrijven te optimaliseren. Het doel is om te verkennen hoe samen met applicatie bouwers, onderzoekers en andere bedrijven nieuwe diensten (applicaties) kunnen worden gebouwd.

Download de uitnodiging voor de MKB workshop op het gebied van data analyse en visualisatie

Meer informatie is te vinden in de bijlages. Indien u geïnteresseerd bent, reserveer dan een dag of dagen in uw agenda en meld u aan via  de NWO website.  Ook kunt u een mail sturen met opmerkingen, suggesties of inhoudelijke vragen naar: mkbmatchmaking@nwo.nl.


Print

Aantal views (4768)/Reacties (0)

Please login or register to post comments.

Fresh ICT Innovations

Ontwikkeling in AGF & ICT die we voor u selecteerden uit de pers:

Het Nieuwe Samenwerken  Telen & Trends, 6-2017 
   
 BIG data  AGF Primeur, 5 - 2014