ImageA ImageA

NEWS

Krachtenbundeling ICT INNOVATIE in AGF

Auteur: Host Account Idas/donderdag 12 december 2013/Categorieën: Innovation, News

Rate dit item:
Geen rating

In september is het 10 jaar dat de AGF-keten investeert in de implementatie van informatie-standaarden in de AGF – keten middels de oprichting van Frug I Com, Stichting Platform AGF Keteninformatie. In deze periode is er door teelt (Dutch Produce Association) en handel (Frugi Venta) vanuit Productschap Tuinbouw veel geïnvesteerd in de vergroting van de toepassing van informatietechnologie in de AGF-keten. 

Ontwikkelingen in de markt laten zien dat in vrijwel alle domeinen van teelt tot handel, van logistiek tot financiën, van marketing tot educatie informatietechnologie toepassen en cruciale rol blijft spelen. Hierbij is een bundeling van kennis over de AGF-onderneming en keten, het bedrijfsproces, cruciaal waarbij met kennis van AGF een connectie gemaakt kan worden met de kansen die informatietechnologie biedt. 

Het is noodzakelijk dergelijke ontwikkelingen steeds meer vanuit een collectief van bedrijven op te pakken daar waar nodig gesteund door collectief generieke activiteiten vanuit de brancheorganisaties en Frug I Com. Om dit te bevorderen, ondersteunen en mogelijk te maken hebben de besturen van Dutch Produce Association en Frugi Venta in samenwerking met de Stichting Frug I Com op 1 juli j.l. het Fresh Informationmanagement Center (FIC BV) opgericht. 
Het Fresh Informationmanagement Center gaat zich focussen op het snijvlak van AGF en Informatietechnlogie. Harrij Schmeitz, directeur FICbv: “Het is de uitdaging het internationale thoughtleadership wat de Nederlandse AGF-keten heeft in de toepassing van Informatietechnologie in bedrijfs- en keten-proces door te ontwikkelen middels meer ondernemers(markt)gerichte aanpak naar meer marktwaarde. Het huidige team wat werkt voor Frug I Com krijgt nu een stabiele basis voor de toekomst.”.  

Print

Aantal views (2139)/Reacties (0)

Please login or register to post comments.

Fresh ICT Innovations

Ontwikkeling in AGF & ICT die we voor u selecteerden uit de pers:

Het Nieuwe Samenwerken  Telen & Trends, 6-2017 
   
 BIG data  AGF Primeur, 5 - 2014