ImageA ImageA

< EXPERT > network

Het Fresh Informationmanagement <EXPERT>network is gebaseerd op:

Expertise

In het netwerk zijn experts opgenomen met een aantoonbaar track-record in innovatie en/of toepassen van Informatiemanagement/ICT in AGF-onderneming en/of Supply Chain. Dit zowel nationaal als internationaal. 

Werkveld

De experts in het netwerk zijn actief in advisering, innovatie- , projectmanagement op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau gericht op informatiemanagement gecombineerd met hun vakgebied/expertise (bijv. AGF logistiek). 

Out-of-the-box 

Experts in het netwerk vertrekken vanuit een out-of-the-box-principe. Immers, voor huidige problemen in de keten en AGF-onderneming werken oude aanpakken niet meer.

Onafhankelijk

Experts in het netwerk zijn onafhankelijk van en niet werkzaam bij leveranciers van software oplossingen. Uiteraard beschikken ze over een goed netwerk van leveranciers van oplossingen voor AGF. 

Kenniscirkel

Het netwerk fungeert als een kenniscirkel voor de Experts. Kennis, inzicht en innovaties worden met elkaar gedeeld om te komen tot vernieuwing. In projecten gebruiken ze elkaars expertise, ook wanneer expert niet direct actief is in project. 

Flexibele teams

Op basis van de vraag van de opdrachtgever vormen de Experts een team dat zorgt voor de juiste mix van expertise voor de opdracht. Het team brengt gezamenlijk een projectvoorstel uit naar de opdrachtgever en neemt samen de verantwoording voor de uitvoering. Waar nodig door omstandigheden back-uppen de Experts elkaar.

Een aanspreekpunt

Het Fresh Informationmanagement Center is aanspreekpunt voor het netwerk. Waar nodig treedt het officemanagement op als project office. 

Experts in Fresh informationmanagement

De keten en het bedrijfsproces van AGF is complex en bevat veel deelprocessen. Van de teelt van AGF, Supply Chain management naar het kwaliteitsmanagement, naar de logistiek, de verkoop, marketing, ICT, standaardisatie en tenslotte de financiële afwikkeling binnen bedrijf en keten. Innovatie en implementatie van informatiemanagement en ICT raken dan ook vele disciplines met hierbij de noodzaak voor specialisme binnen de diverse onderdelen. Voor innovatie en in de projecten is inzet van diverse specialisten, experts, noodzakelijk voor maximaal resultaat. Maar hoe vind je een team van de juiste experts? En als je ze hebt gevonden willen/kunnen deze dan samenwerken?

Het Fresh Informationmanagement Center beschikt over experts in ICT in AGF, maar moet ook samenwerken met andere experts om zo te komen tot het juiste team voor de juiste opdracht. Hiervoor is een team van experts gevormd het zogenaamde Fresh Informationmanagement <EXPERT> network. 
Dit is een netwerk van experts met jarenlange ervaring in de bedrijfsprocessen en ICT in Fresh Produce en/of Food. Vaak zijn deze specialisten zelfstandig werkzaam of werkt men in kleine ondernemingen. Ze kennen elkaar en zijn gewend samen op te trekken in projecten/opdrachten.